ФОНДАЦИЯ "СВЕТЪТ БЕЗ ГРАНИЦИ"

Категория

ЕЛЕКТРОННИ РЕГИСТРИ

Адрес

София-град, България

Контакти

Основна дейност: Обучение по журналистика на деца между 12 и 19 години
Обучението предвижда провеждането на занятия 2 пъти седмично. Ще бъдат обхванати основните принципи на работата във всички видове медии – печатни и електронни. Практическите занимания ще обхванат: писане на материали по различни теми; проследяване основните събития и новини и начинът, по който те са отразени в българските медии; един път на тримесечие ще бъдат организирани специални семинари по теми, които групите определят като най-значими и с гости, които са почени като най-интересни по време на тримесечието. Два пъти в учебната година ще бъдат организирани посещения в медия, където децата ще имат възможност да се срещнат с журналисти и да проследят отблизо работата в медията. Също два пъти в учебната година ще има специални печатни издания с работите, написани от децата и резултатите от провежданите семинари. На сайта на фондацията те ще бъдат публикувани периодично. Там ще бъдат качвани и видео материалите, които правим.