ТРАКАРТ ЕООД

Категория

ВСИЧКО ЗА ТУРИЗМА

Адрес

бул. „Цар Борис III-ти Обединител“, Пловдив, България

Контакти

ТРАКАРТ изгради, експонира и съхрани безценно културно наследство в подлез "Археологически" гр. Пловдив – Римски подови мозайки от ІII–IVв сл. Хр.

През септември 2003 стартира проекта за консервация и реставрация на античните мозайки в жилищна перистилна сграда"Ейрене", част от Културен център-музей ТРАКАРТ.

За възстановяването на този паметник на културата от национално и световно значение ТРАКАРТ получи гранд от Държавния Департамент на САЩ. Проектът се осъществи с тясното сътрудничество на Община Пловдив и Археологически музей – гр. Пловдив и приключи през май 2004 година. Културният център-музей е открит на 24 май 2004г с провеждането на Европейски Форум на Асоциациите за опазване на Европейското Културно Наследство.

ТРАКАРТразполага с 500кв м. изложбена площ, от която:

160кв м. "in situ" антична римска подова мозайка от III-IVв – перистилна антична сграда "ЕЙРЕНЕ".

Постоянна експозиция "Прототракийски портрет", който включва керамични предмети и съдове от енеолит и неолит – Култура”Марица".

Постоянна експозиция "Римски миниатюрен портрет" от Iв пр Хр. до Iв сл. Хр.

Посетителите на музей "Тракарт" се запознават с културното наследство чрез обзорно представяне и с 3Д анимиран филм.

 

Фондация “Тракарт” 2000 е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза.

 Дейност:

Възраждане на българските художествени традиции.

 Реставрация на паметници на културата и сгради с национално значение.

 Обучение на млади автори и таланти.

 Екология и градоустройство.

Фондация “Тракарт” 2000 участва и работи по национални и международни проекти от 2000 година:

Традиций в бъдещето – обучение на деца от домовете за сираци и младежи  в  традиционните художествени занаяти.

“Regain” – реализиран по програма “Еqual” – обновяване  ресурсите и майсторските умения на занаятчиите от Нормандия, използвайки възможностите на запазените художествени традиции в България. Обучени бяха 120 младежи на работа с керамика, текстил, метал и стари строителни техники в рамките на 3 години с цел  интегрирането на хора извън трудовата заетост в икономическата и социална среда.

„Визия за Рим” – проект, реализиран по европейска програма „Култура -2000”,свързан с интеграция на младежи с увреждания и  младежи поставени в неравностойно социално положение от 6 държави. Проектът  проследява различни специфични културни особености, характеризиращи първата пан-европейска форма на културно и социално обединение – Римската империя.

„Да докоснеш или не” – проект, реализиран по европейска програма „Култура -2000”,който даде възможност на незрящи млади хора да се докоснат и опознаят културното наследство на град Пловдив и античните мозайки на Филипопол; да изработят копия на антични мозаечни мотиви.  С помощта на младежите успяхме да увеличим нивата на опознаваемост на различните цветове като ги обозначихме с различни фактури, което позволи разчитането на декоративните елементи и от напълно незрящи.
Младежите направиха копия от пластелин, керамика. Част от постигнатите резултати изпратихме на изложба в Остелато – Италия, а други оставихме на разположение в Национален център за рехабилитация на слепи.